Het nieuwe schoolgebouw van het Sint-Janscollege in Sint-Amandsberg lijkt wel een reuzeboekenplank. De leerlingen van het eerste, tweede en derde middelbaar krijgen er al een dikke maand les, als gisteren het gebouw officieel werd geopend door Lieven Boeve, topman van het Katholiek Onderwijs. Voor hem is dit nieuwe schoolgebouw een teken van geloof in de toekomst, ondanks de steeds veranderende samenleving. Gents bisschop Luc Van Looy zegende het nieuwe gebouw, net zoals de kruisjes die in de klaslokalen zullen hangen.

De nieuwbouw biedt plaats aan 200 leerlingen. Er zijn 14 lokalen, vaklokalen voor onder meer fysica of chemie en gewone klaslokalen. De leerlingen van het derde jaar zullen nu op de campus Heiveld kunnen blijven, want tot vorig schooljaar moesten zij na het tweede jaar overstappen naar de campus Visitatie. Daarbij zal tegen 2025 het aantal leerlingen in het secundair onderwijs in Gent toenemen met bijna 3000 leerlingen. Het Sint-Janscollege hoopt met de nieuwbouw zo z’n steentje bij te dragen en plaats tekort tegen te gaan.

© Janna Heyerick