De stad Gent vindt geen kandidaten om het opvangkamp voor Roma op de Lubecksite uit te baten.

Het stadsbestuur wil van het terrein aan de Afrikalaan een centraal opvangkamp maken om zo de illegale kampen en woonwagenparken uit de stad te weren. Maar die site moet beheerd worden en daarvoor vindt de stad geen kandidaten. Burgemeester De Clercq houdt voet bij stuk en laat de projectcoördinator nu uitzoeken waarom niemand zich aanmeldt en hoe het verder moet. Want vanaf 1 februari worden Romakampen niet meer geduld. Voorlopig is het nog steeds niet de bedoeling dat de stad de site zelf gaat uitbaten.

© Sofie Claeys