Marnic De Meulemeester (Open Vld) , burgemeester

In Oudenaarde is vanmiddag de nieuwe bestuursploeg van de stad voorgesteld. Open Vld en CD&V zetten er de komende zes jaar hun coalitie verder, onder leiding van de liberaal Marnic De Meulemeester, die aan zijn vierde ambtstermijn als burgemeester begint. Hij neemt er de bevoegdheden Veiligheid, Communicatie, Toerisme, City Marketing, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Duurzaamheid bij.

Open Vld krijgt naast de burgemeester nog vijf schepenen.


John Adam: Evenementen-Openbare Werken
Peter Simoens: Sport-Recreatie-Mobiliteit
Bart Dossche: Financiën-Informatica-Aankoopdienst-Administratieve Vereenvoudiging-Dierenwelzijn
Sybille De Vos: Personeelszaken-Onderwijs-Zustersteden-Internationale Betrekkingen
Carine Portois: Lokale Economie-KMO-Middenstand-Jeugd

CD&V mag drie bestuurders leveren: 
Stefaan Vercamer: Eerste Schepen-Cultuur-Wijkontwikkeling-Burgerzaken-Tewerkstelling-Sociale Economie-Lanadbouw-Wonen
Cindy Fransen: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Diensten-Sociaal Beleid-Gelijke Kansen-Ontwikkelingssamenwerking-Gezinsbeleid-Seniorenbeleid-Mensen met een beperking
Lieven Cnudde wordt voorzitter van de gemeenteraad en van de OCMW-raad

 

Stefaan Vercamer (CD&V), eerste schepen

© Paul Van De Velde