Het Ronsische stadsbestuur ziet liever geen windmolen verschijnen op het industrieterrein Klein-Frankrijk. EDF Luminus wil daar een 230 meter hoge windmolen bouwen. De stad is niet tegen de komst van een windturbine maar volgens schepen van Milieu Jan Foulon is de industriezone Klein-Frankrijk niet de geschikte plek. Het stadsbestuur kreeg de voorbije weken meer dan 1000 bezwaarschriften van omwonenden, die zich van bij het begin hevig hebben verzet tegen de bouw van de windmolen. Het negatief advies gaat nu naar de provincie Oost-Vlaanderen. In de zomer beslist de deputatie over de omgevingsvergunning van de windmolen.

© Tim Steyaert