Het college van burgemeester en schepenen van Zomergem geeft een negatief advies voor een kippenbedrijf in de Spinhoutstraat. Daar zou een nieuw bedrijf willen starten met een capaciteit van 80.000 kippen. De gemeente heeft vooral problemen met de stallingen in openruimte. Het terrein waar die stallingen zouden komen ligt in een akker-weilandenzone. En daarom is het beter dat er daar geen extra nieuwe bebouwing komt, zodat de gronden kunnen blijven gebruikt worden als landbouwgrond. Volgens het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is het daar alleen mogelijk om uit te breiden tegen bestaande infrastructuur. Het negatief advies van Zomergem moet nu naar de provincie.

© Koen Colpaert