De gemeente Nazareth gaan zijn inwoners een enquete voorleggen over het beleid en de toekomst van de gemeente. Met ‘Zegget ne keer?’ wil het gemeentebestuur te weten komen waar volgens de inwoners de prioriteiten liggen voor de komende jaren. Met die informatie wil het gemeentebestuur aan de slag gaan voor de opmaak van haar meerjarenplan.

© Robbert Vancompernolle