Intussen doet het faillissement van de bank elke dag meer vragen rijzen. Zoals hoe het zo ver is kunnen komen. De Nationale Bank die toezicht houdt op de banken, valt alvast niets te verwijten, zei  gouverneur Smets vanmorgen.  Die had Optima in 2014 al bevolen om haar bankactiviteiten stop te zetten. Een proces dat sindsdien goed verliep, tot aan het licht kwam dat de hoofdaandeelhouder geld had onttrokken aan de bank.  Waarna de bal aan het rollen ging en niet meer te stoppen bleek. Het faillissement kon vermeden worden, zei Smets, als de hoofdaandeelhouder zijn engagementen was nagekomen.


 

© Paul Van De Velde