Het is weer die tijd van het jaar: de start van de leefstraten in Gent is in zicht. En voor het eerst worden er ook twee leefpleinen in gericht. In die leefstraten en –pleinen mogen geen of zo weinig mogelijk auto’s rijden, zodat er plaats is voor de bewoners. Naast de twee leefpleinen, worden ook 13 leefstraten ingericht.

Het was op vraag van de bewoners van het Sint-Baafsdorp en de Borluut-woontoren aan de Watersportbaan dat daar nieuwe ontmoetingsplekken worden gecreëerd, zegt Gents schepen van Buurtwerk, Welzijn en Participatie Astrid De Bruycker. Buurtbewoners richten de straat of het plein naar eigen wensen in, met als doel een rustige speelplek te creëren voor kinderen en vooral nieuwe contacten te leggen tussen de buren.

Morgen al start het leefplein op het Sint-Baafsdorp, op 22 juni is dat aan de Borluut aan de beurt.

© Janna Heyerick