“Tot voor kort stonden we nog allemaal te applaudisseren voor de mensen in onze ziekenhuizen, nu wordt hen gevraagd om tijdelijk werkloos te worden met het bijhorende loonverlies en zijn ze onzeker voor hun job.” Dagmar Beernaert, gemeenteraadslid voor sp.a in Oudenaarde, is bezorgd over het personeel van AZ Oudenaarde. Volgens Stefaan Vercamer zijn de uitspraken van Beernaert “pure stemmingsmakerij”.

AZ Oudenaarde is sinds deze week coronavrij, een lichtpuntje voor al het zorgpersoneel. Dagmar Beernaert ziet echter geen reden tot feest: “Personeelsleden worden nu opgebeld met de vraag om in te gaan op een systeem van tijdelijke werkloosheid tot 31 oktober. Dat betekent dat ze terugvallen op een loon van 70%. Twee afdelingen, short stay en geriatrie, werden tijdelijk gesloten. Die afdelingen hebben helemaal geen link met de corona-uitbraak. Hoe lang die afdelingen gesloten blijven is overigens ook niet duidelijk.” Volgens Beernaert zijn personeelsleden ongerust.

Daar is niets van aan, zegt Stefaan Vercamer, voorzitter AZ Oudenaarde. Volgens hem kwam de vraag vanuit het personeel zelf om na de komende periode wat extra thuis te kunnen zijn. Het ziekenhuis gaat daarop in door vrijwillige tijdelijke werkloosheid in te voeren. Bovendien is het normaal dat het in de zomer minder druk is, en zijn er nogal afdelingen gesloten geweest.

De kwestie zal vanavond tijdens de gemeenteraad aan bod komen.

© Janna Heyerick