VDe N-VA fractie in de Oost-Vlaamse provincieraad vraagt duidelijkheid over de link tussen gedeputeerde Geert Versnick en Optima Bank. Versnick is bestuurder bij de Optima Group, en de N-VA wil weten of hij een rol had bij het gesprek tussen het provinciebestuur en Optima Bank. Daarin werd een voorstel tot investeren voorgelegd. De partij vindt de aanwezigheid van Geert Versnick bij dit gesprek problematisch. Er zou belangenvermenging kunnen zijn. N-VA wil dat uitgeklaard zien op de provincieraad van woensdag. En ook in de nationale politiek is het Optima dossier binnengeslopen. Sp.a ’er Peter Van Velthoven heeft vandaag een verzoek ingediend om een onderzoekscommissie op te starten over het Optima dossier. Die commissie moet zich volgens Van Velthoven buigen over het werk van de financiële toezichthouders en de Bijzondere Belastingsinspectie in de zaak Optima Bank. Van Velthoven krijgt voor zijn vraag steun van Peter Dedecker van N-VA

© Koen Colpaert