N-VA Nazareth wil bekijken of een vrijwillige fusie van Nazareth met een andere gemeente haalbaar is. Het zou de gemeente alvast 5,6 miljoen schuldverlichting opleveren, zegt de partij. N-VA vreest dat de gemeente tijdens de volgende legislatuur een verplichte fusie met Deinze en Gavere boven het hoofd hangt.  Zo’n verplicht huwelijk is niet wenselijk, vindt de partij, die verwijst naar de fusie van Nazareth en Eke in 1976. Die wordt door veel inwoners nog steeds als negatief ervaren, beweert N-VA Nazareth.  

© Tim Steyaert