N-VA Gent heeft een nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. Elke Sleurs doet afstand van het lijsttrekkerschap, ten voordele van Europees parlementslid Anneleen Van Bossuyt uit Melle, die naar Gent moet verhuizen. N-VA hoopt met de wissel uit de impasse rond de lijstvorming te geraken waarmee de partij in Gent al wekenlang worstelt. Die had alles te maken met de onenigheid tussen Elke Sleurs en Siegfried Bracke over zijn positie op de lijst.
Anneleen Van Bossuyt is naar eigen zeggen bereid om haar Europese job op te geven voor een mandaat in Gent. De nieuwe kopvrouw pakt meteen uit met minder administratieve lasten voor bedrijven, Nederlands als voertaal op de speelplaats en 'exit circulatieplan'. Hoe de rest van de lijst van de Gentse N-VA er zal uitzien is nog niet duidelijk. Zowel voor Sleurs als voor Bracke zou er nog plaats zijn op de lijst.

 

© Paul Van De Velde