Het Eeklose N-VA gemeenteraadslid Peter De Graeve trekt aan de alarmbel. Hij heeft de bewijzen dat de oude Eandis-site in de Eeklose Cocquytstraat vervuild is met teer. Op die site zou de uitloper komen van de nieuw te bouwen Hartwijk. Volgens De Graeve kan daar onmogelijk op gebouwd worden. De grond is te zwaar verontreinigd. Volgens schepen van Milieu Dirk Van De Velde is er sprake van miscommunicatie. Als het onderzoek van OVAM uitwijst dat er inderdaad een zware verontreiniging is, dan zullen de plannen van  de Hartwijk worden aangepast. Maar er zijn geen indicaties dat de wijk er niet zou komen. 

© Davy Cautaerts