Voor N-VA Gent is de maat vol. De partij heeft klacht ingediend bij de Procureur des Konings tegen WoninGent en bij uitbreiding het stadsbestuur omdat de sociale huisvestingsmaatschappij ongeschikte en mogelijks onbewoonbaar verklaarde woningen verhuurt.

© Tim Steyaert