Muziek uit en lichten aan om klokslag 5 uur, dat moet de overgang van het nachtleven naar het dagleven in de Overpoort harmonieuzer maken. Da's één van de vele voorstellen die de politie in hun Zonaal veiligheidsplan 2020-2025 heeft staan. De Stad Gent wil in de toekomst de populaire uitgaansbuurt grondig aanpakken. De wijk blijft een zorgenkind van de stad met geregeld vechtpartijen, diefstallen en gevallen van slagen en verwondingen. De politie is alvast voorstaander om een sluitingsuur in te voeren en stelt ook voor om horeca-stewards in te zetten, systematische identiteitscontroles te doen en een tijdelijk plaatsverbod voor bekende amokmakers te opperen. Horeca Oost-Vlaanderen vindt een abrupt sluitingsuur om 5 uur niet realistisch en vreest dat er ruzies zullen ontstaan op straat. Zij opteren voor een zachtjes uitbollen tot 6 uur. Concrete afspraken zijn er nog niet gemaakt, zegt Gents burgemeester Mathias De Clercq. De effectieve heraanleg van de Overpoort is pas voorzien voor 2025.

© Eva Clockaerts