Sinds maandag worden de Russische werken die het MSK in Gent in bruikleen kreeg niet langer tentoongesteld. De eigenaars van de schilderijen zouden dan toch minder te vertrouwen zijn dan het museum voor schone kunsten had ingeschat. Dat blijkt uit een artikel in het vakblad The Art Newspaper.

Het Russisch verzamelaarskoppel Toporovski dat de werken in bruikleen gaf aan het MSK  zou in Rusland al in aanraking gekomen zijn met het gerecht na de verkoop van valse schilderijen. De familiebanden die het koppel aanhaalt om hun grote kunstcollectie te verantwoorden blijken ook niet te kloppen. Een expertencommissie in nu bezig met een onderzoek naar de echtheid van de schilderen.

© Lucie Dezutter