Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, kortweg KIK, heeft een paar jaar geleden al een onderzoek gevoerd naar de beruchte Toporovski-collectie. Maar zowel minister Sven Gatz als de stad Gent waren daar niet van op de hoogte. Een betere communicatie had nochtans veel ellende kunnen voorkomen want ondertussen is de museumdirecteur van het MSK, Catherine De Zegher, tijdelijk geschorst. N-VA eist zelfs haar ontslag.

© Sofie Claeys