De gemeente Oosterzele zegt duidelijk “nee “tegen een asbeststort in de oude steengroeve. De firma Balegro wil de bestaande vergunning uitbreiden, en met die uitbreiding zou er ook asbest kunnen gestort worden. 

De buurtbewoners rond de site lieten zich al eerder horen. Zij zien die uitbreding niet zitten. Ze krijgen nu steun vanuit het gemeentehuis. Want gisterenavond hebben alle politieke fracties binnen de gemeenteraad een motie ondertekend, waarin ze aan Balegro vragen om de aanvraag tot uitbreiden niet in te dienen. De partijen willen zo aan de hogere overheden aantonen dat ze samen achter deze vraag staan. Het is uiteindelijk de bestendige deputatie die over het dossier moet beslissen.

© Koen Colpaert