De Sint-Gerardusschool, ook gekend als de Moederschool, ligt in de buurt van het UZ. Warenhuisketen Aldi heeft een winkel naast de school en wil een nieuwe winkel bouwen op de schoolsite. Het Agentschap voor Onroerend erfgoed heeft de Moederschool vorig jaar definitief beschermd zodat ze niet zomaar kan worden gesloopt. Aldi is bereid om de school af te breken en op de plaats van zijn huidige winkel terug op te bouwen. De werkgroep ‘Red het laatste gebouw van de wereldtentoonstelling 1913’, kan zich vinden in het compromis van de warenhuisketen, als die ook de de interieurindeling, de overdekte speelplaats en de ommuurde speelkoer heropbouwt. Maar dit is niet in de plannen opgenomen. De werkgroep vraagt daarom om zo veel mogelijk bezwaren in te dienen tegen de bouwaanvraag. De bezwaarschriften kunnen nog tot 21 augustus worden ingediend.

© Peter Stuart