In studentenhuis De Therminal in Gent werd vandaag het Vlaams doopkader voorgesteld en ondertekend. Het kader komt er nadat er eind vorig jaar in Leuven een student het leven liet na een uit de hand gelopen studentendoop. Respect voor het welbevinden van elke student en voor de openbare orde vormen de basis van doopkader. De principes van het Vlaams doopkader werden opgesteld met alle universiteiten, hogescholen en vertegenwoordigers van de studenten. Zij zullen dit kader ook verder doorvertalen in lokale charters. Die werden vanmorgen ondertekend door de Gentse hogere onderwijsinstellingen en studentenverenigingen.

© Tim Steyaert