Februari 1995, bijna 25 jaar geleden, zwaaiden de laatste dienstplichtigen in ons land af. Om dat te vieren, opent vanaf morgen de expo Mijn legerdienst in het Huis van Alijn in Gent.

De tentoonstelling vertelt het verhaal van wie middenin het soldatenleven werd gegooid. Foto’s, videomateriaal, intieme briefwisseling of zelfs een stripverhaal van een milicien tonen hoe de legerdienst beleefd werd.

De tentoonstelling loopt nog tot 26 april 2020.

© Janna Heyerick