Het centrum van de stad Eeklo wordt de komende maanden wat groener. Op de middenbermen van de N9 tussen Eeklo station en de ovonde worden een heleboel bomen, struiken en bloemen aangeplant. 

Vandaag is de aannemer gestart met de eerste fase van de werken. Daarbij wordt de grond van de middenberm afgegraven en voorzien van nieuwe teelaarde. Er worden 88 nieuwe bomen en 882 struiken aangeplant.

In het najaar zal fase 2 worden uitgevoerd waarbij de middenberm wordt aangeplant met 40.000 bloembollen en ruim 34.000 bodembedekkers en vaste planten.

Tijdens fase 1 zal er plaatselijk enige verkeershinder zijn op de N9 in Eeklo centrum, tussen het station en de ovonde. De werf wordt ingericht als mobiele werfzone waarbij steeds het rijvak dichtst bij de middenberm wordt ingenomen. De werkzaamheden starten op 17 februari ter hoogte van het station en vorderen stapsgewijs richting de ovonde. Het autoverkeer wordt naar één rijvak en een gedeelte van het fietspad geleid. De fietsers hebben ter hoogte van de werken vrije en beveiligde doorgang via de parkeerstroken. De snelheid zal ter hoogte van de werfzones verlaagd worden naar 30 km/u. Waar gewerkt wordt zullen de doorsteken tijdelijk afgesloten zijn. De politie zal toezicht doen op het respecteren van het parkeerverbod.

Tijdens de werken op de ovonde, die ook opnieuw aangeplant wordt, worden fietsers via de Leopoldlaan omgeleid naar de Sint-Jansdreef, Brugsesteenweg en de parallelweg van de Brugsesteenweg thv de ovonde.
 

© Hannes De Smet