De Gentse universiteitsbibliotheek bewaart een belangrijke collectie Middeleeuwse handschriften. In totaal zijn het zo’n vijfhonderd manuscriptenn die dateren van voor 1530. Maar een echte catalogus over deze collectie bestond er nog niet. Alle handschriften werden nu opnieuw onder de loep genomen. En de beknopte versie ervan vindt je vanaf nu terug in deze publicatie.  Het overgrote deel van de Middeleeuwse manuscripten gaat over godsdienst. Het Christendom, gebedenboeken en theologie. De voertaal is het Latijn maar er zijn ook een aantal handschriften die in het Nederlands werden geschreven.

© Vanessa Declercq