Gaat Egbert Lachaert zich mengen in de voorzittersstrijd van Open VLD? Een opvallende nieuwsjaarsbrief van de Open VLD-fractieleider doet alvast vermoeden van wel.

In die nieuwjaarsbrief (https://www.facebook.com/TeamEgbert/) deelt Lachaert, die ook eerste schepen is in Merelbeke, zijn visie over de koers die zijn partij Open VLD moet varen. Hij waarschuwt onder meer voor het einde van Open VLD, als de partij verder doet zoals ze bezig is. Volgens Lachaert heeft Open VLD 'een duidelijk verhaal nodig, waarnaar ook gehandeld moet worden.' 

Lachaert wil zijn kandidatuur voor de voorzittersverkiezingen, die eind maart plaatsvinden, nog niet bevestigen. Als hij beslist om zich in de strijd te mengen, zal hij het moeten opnemen tegen Bart Tommelein en Els Ampe.

 

 

 

© Soetkin Desloovere