De champetter wist alles en hij kende iedereen. In zijn boek ‘Meneer de champetter’ blikt de Gentse auteur Philip Vanoutrive (foto links) met een zweem van nostalgie terug op de figuur van de veldwachter. Hij ging langs bij een dertigtal gepensioneerde veldwachters om hun verhalen op te tekenen. Verhalen waaruit blijkt dat de champetter vaak een onmisbaar figuur was op het twintigste-eeuwse platteland.

© Janna Heyerick