De gemeente Melle heeft een gezondheidsenquête uitgevoerd bij een duizendtal inwoners. En dat op vraag van Vlaams minister van Welzijn, Jo Vandeurzen. Die wil aan de hand van gerichte vragen in iedere Vlaamse stad of gemeente peilen naar het algemene gezondheidsniveau. Op die manier kunnen de lokale besturen een beter gezondheidsbeleid op maat van de inwoner uitwerken. Melle was de eerste gemeente die de gezondheidsenquête afnam.

© Vanessa Declercq