De hulpverleningszone Meetjesland blijft dan toch zelfstandig en zal niet samengaan met de Gentse brandweerzone Centrum. Dat heeft de zoneraad gisteren beslist op een vergadering met alle betrokken burgemeesters. Goed nieuws voor de Meetjeslandse vrijwillige brandweerlui. Zij zagen een fusie met zone Gent Centrum niet zitten.

© Jeroen Verminck