In het Meetjesland hebben 14 gemeenten zich geëngageerd om een klimaatplan op te stellen. Enerzijds zijn er maatregelen nodig om de uitstoot te verminderen. Anderzijds moeten steden en gemeenten zich ook aanpassen aan de eventuele gevolgen. En vandaag zaten de beleidsmakers een eerste keer samen om te kijken welke maatregelen er nodig zijn om de gevolgen van de opwarming te verzachten.

 

© Dries De Koster