Het Gentse stadsbestuur heeft een akkoord bereikt over het meerjarenplan voor 2020-2025. Dat werd vanmiddag tijdens een persconferentie voorgesteld. Voor elk jaar heeft de stad een budget van zo’n 1 miljard euro. Een overzicht van enkele punten.

De stad Gent wil zich klaarstomen voor de verwachtte 272 000 inwoners in 2025. Dat zijn  zo’n 10 000 Gentenaars meer dan nu. Om die stijging op te vangen, zijn er nieuwe woningen, scholen en jobs nodig. Er gaat daarom 92 miljoen euro naar wonen. Maar ook het sociale luik is daar van belang. Er wordt 33 miljoen euro vrijgemaakt voor het bijbouwen, renoveren en vervangen van sociale huurwoningen en om het aantal sociale woningen via het sociaal verhuurkantoor te verdubbelen.

Bovenop de reeds geplande 43 miljoen, voorziet de stad nog 29 miljoen euro extra om meer capaciteit te creëren voor onderwijs en kinderopvang. Daarnaast gaat er 120 miljoen euro naar onderhoud, uitbreiding en de bouw van nieuwe scholen en kinderdagverblijven. Basisschool De Triangel in de Sleepstraat, die moest verhuizen wegens brandonveiligheid, krijgt weer haar eigen locatie. Het oude stadslabo, waar momenteel De Triangel een voorlopige stek heeft, wordt omgevormd tot het Huis van de Jeugd.

Tegen 2024 komen er 50 agenten bij. Daarmee versterkt de stad het huidige politiekorps. Die zijn broodnodig, dat bleek na de acties deze zomer. De Gentse Flikken dreigden te staken tijdens de afgelopen Gentse Feesten. Reden was het structurele personeelstekort. Door een tekort aan personeel moeten agenten dubbele shiften draaien, krijgen ze hun vakantie niet goedgekeurd en dat legt druk op hun gezinsleven, zeggen de agenten.

Een van de grootste budgetten gaat naar het OCMW. De stad investeert 434 miljoen euro, om zo nog meer te kunnen inzetten op armoedebestrijding.

Verder worden ook de Gentse Feesten in een nieuw jasje gestoken en wordt er opnieuw een Lichtfestival georganiseerd in 2021 en 2024.

Het meerjarenplan wordt nog voorgelegd op de commissies en de gemeenteraad van december. Daarna werken de burgemeester en schepenen het beleid uit in beleidsnota's. Die moeten klaar zijn ten laatste tegen de zomer van 2020.

© Janna Heyerick