De stad Gent verlengt de periode om kinderen aan te melden voor het eerste jaar secundair onderwijs met twee weken.

Oorspronkelijk liep de aanmeldingsperiode tot 22 april, maar dat wordt nu verlengd tot 8 mei. Die verlenging komt er omdat veel scholen hun infomomenten moesten schrappen. Bovendien vreest de stad dat heel wat kwetsbare gezinnen in deze coronacrisis niet de weg zullen vinden naar het digitale aanmeldingsplatform.

“Deze uitzonderlijke situatie vraagt extra maatregelen. Deze verlenging geeft ouders extra tijd om zich te informeren en een doordachte schoolkeuze te maken voor, en in samenspraak met, hun kind.” - Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

© Janna Heyerick