Twee jaar geleden ging het Circulatieplan in Gent van start. Om het plan te evalueren hield de stad Gent voor de tweede keer bevragingen bij de Gentenaars. Daaruit blijkt dat Gent verkeersveiliger en aangenamer is geworden. De Gentenaars zijn overwegend tevreden over het Circulatieplan en ze zijn zich 'anders' gaan verplaatsen. Opvallend, er zijn ook meer winkels en horecazaken bijgekomen en er zijn minder faillissementen dan voordien.

Uit de bevraging blijkt dat Gentenaars, sinds de invoering van het Circulatieplan, meer kiezen voor duurzame vervoerswijzen zoals de fiets of het openbaar vervoer. 35% van de Gentenaars kiest voor de fiets als eerste verplaatsingsmanier, 14% kiest voor het openbaar vervoer. Het aantal Gentenaars dat voor de auto kiest als belangrijkste vervoersmiddel, is gedaald tot 38%.

Opvallend, het fietsgebruik van en naar de binnenstad is, op basis van de tellingen, met gemiddeld 60% toegenomen sinds de invoering van het Circulatieplan.

De Gentenaars zijn voornamelijk positief over de leefbaarheid in de binnenstad, meer zelfs dan bij de eerste evaluatie in 2017. Uit het tweede evaluatierapport blijkt dat het gemotoriseerd verkeer met 37% is afgenomen. Ook het aantal verkeersongevallen is gedaald. Het afgelopen jaar waren er 33% minder slachtoffers ten opzichte van 2016. Al is het niet duidelijk of dat door het Circulatieplan komt. 

De Gentse autobestuurders blijven wel van mening dat de stad minder vlot bereikbaar is ten opzichte van 2016. Op de stadsring en op de grotere wegen blijft de verliestijd stabiel, en op de invalswegen naar het stadscentrum is de verliestijd nog verder gedaald. Dampoort en de Drongensesteenweg zijn daar de uitzonderingen, daar zijn bestuurders opnieuw iets langer onderweg ten opzichte van de vorige meting in 2017.

Uit een bevraging bij meer dan 2000 inwoners blijkt dat 50% van de Gentenaars het Circulatieplan een goede zaak vindt. 30% vindt nog steeds van niet. 

Voor het eerst zijn er ook cijfers over de handel in Gent. Uit het onderzoek blijft dat er sinds de invoering van het circulatieplan meer winkels en horecazaken bijgekomen dan er gestopt zijn. In totaal ging het vorig jaar om 62 nieuwe winkels en horecazaken. In de Veldstraat en de Lange Munt is het aantal passanten wel afgenomen, maar in andere buurten zijn er dan weer meer voetgangers geteld, zoals bijvoorbeeld in de Brabantdam en de Vlaanderenstraat.

 

 

 

© Hannes De Smet