Het Gentse stadsbestuur heeft een ruimtelijk masterplan voor de Bijlokesite’ klaar. Het moet een richtinggevend kader scheppen voor de ontwikkeling van de site de komende 20 jaar met de nadruk op vlotte toegankelijkheid en interne circulatie, beter en gedeeld gebruik van de groene buitenruimtes en efficiënt gebruik van de gebouwen.

De Bijlokesite in Gent, een stukje stad waar kunst en cultuur samenvloeien met stedelijke ontwikkeling. De stad staat niet stil, en om te kunnen blijven groeien, was er nood aan een visie voor dit stadsdeel. Zo zal het op termijn een eigen circulatieplan krijgen, om de hele Bijlokesite zo autovrij mogelijk te maken. Concreet betekent dat bijvoorbeeld ook meer fietsstallingen aan de rand. De focus in het masterplan ligt vooral op delen met elkaar. Daarin moet het aanwezige, historische groen ook beter worden benut.

Momenteel wordt de concertzaal van het muziekcentrum Bijloke grondig gerenoveerd. Maar da’s lang niet het enige gebouw dat gerestaureerd moet worden.

Het Ruimtelijk Masterplan Bijlokesite zal nu voor de komende twintig jaar de ontwikkeling van de site mee vorm geven.

© Tim Steyaert