Voor veel leerlingen en leerkrachten van VBS De Kleiheuvel voelde het vandaag aan als 1 september. Ze vertrokken vanmorgen niet naar hun vertrouwde schoolomgeving in Kleit, wel naar tijdelijke locaties in Adegem. Zo zijn in cultuurcentrum Den Hoogen Pad geïmproviseerde klasjes ondergebracht. Dat is nodig omdat er asbest is vrijgekomen bij afbraakwerken aan sporthal De Berken in Kleit, vlakbij de lagere school. De site blijft nog twee weken dicht voor reinigingswerken en tot die tijd kunnen de kinderen er geen les volgen. 

© Sofie Claeys