Met de invoering van het circulatieplan in Gent beloofde de stad Gent om een Burgerkabinet met onafhankelijke burgers samen te stellen. Wie dat wou kon zich kandidaat stellen. 808 Gentenaars deden dat.  Daaruit is  een selectie van 150 mensen gemaakt + hun vervangers. Het Burgerkabinet zal inspraak krijgen bij de evaluatie en bijsturing van het circulatieplan. De leden worden ondermeer geslecteerd op basis van hun leeftijd, woonplaats en hun wijze van vervoer in de stad.  Ze zullen 4 keer samenkomen in het eerste jaar na de invoering van het circulatieplan.

© Vanessa Declercq