Het katholiek onderwijs heeft in het Meetjesland twee scholen voor buitengewoon onderwijs geopend. Op de campus van het College Ten Doorn in Eeklo is een type 9-school geopend , waar kinderen met autisme terechtkunnen.  En Lekestraat 35 in Eeklo is een type 3-school, voor kinderen met gedrags- en emotionele problemen. Die moesten tot nu toe in Gent of Brugge naar school. 

© Paul Van De Velde