In Oudenaarde maken leerlingen van het Bernardustechnicum zelf de meubelen voor hun nieuwe klaslokalen. Ze krijgen daarvoor 5000 euro van onderwijsminister Crevits. Dertig scholen krijgen zo’n subsidie om leerlingen in te zetten om zelf mee te bouwen aan hun school.

Het Bernardustechnicum heeft net een eerste nieuwbouw afgewerkt en bouwvakkers realiseren binnenkort een tweede schoolgebouw. Sommige klassen in het gloednieuwe gebouw zijn al uitgerust met het nodige meubilair. 

Voor de nog te bouwen klassen is er daarvoor niet genoeg geld zegt leerkracht Franklin Neyt (foto rechts): "Voor de inrichting wordt maar een deel gesubsidieerd. Het andere deel moet de school zelf voorzien en daarom dat we ook een dossier hebben ingediend bij STEM zodat we onze infrastructuur kunnen realiseren."

STEM is een project waarvoor minister ven onderwijs Crevits 150.000 euro heeft vrijgemaakt. Scholen kunnen dossiers indienen om de schoolinfrastructuur te verbeteren. Leerkracht Franklin diende een project in en de school krijgt 5000 euro subsidie. Ze maken voor hun toekomstig klaslokaal banken en kasten voor vakken als techniek, wetenschappen en wiskunde.

STEM kadert in het masterplan scholenbouw. De minister hoopt hiermee het schoolpatrimonium te verbeteren.

© Luk Dewulf