Het beroep bij de Raad van State van enkele buurtbewoners tegen nieuwe leemontginningen in Mater is  voorlopig ongegrond verklaard. De auditeur erkent dat elementen zoals geluidshinder, onherroepelijke schade aan het landschap, stofhinder en waterhuishouding onvoldoende zijn onderzocht maar oordeelt dat dit stof is voor het milieueffectenrapport op het moment van de milieuvergunningsaanvraag. Maar dat rapport is niet nodig voor een gebied kleiner dan 10 hectare en dus legt de buurt zich niet neer bij de uitspraak.  Onder het motto ‘Een veldslag verloren maar nog niet de oorlog’, zullen ze de acties verder opvoeren.  

© Lucie Dezutter