Steeds meer leerlingen uit Zeeuws-Vlaanderen trekken de grens over richting Vlaanderen om er middelbaar onderwijs te volgen. Het is een beweging die al enkele jaren aan de gang is.  In die mate dat Zeeuwse scholen dreigen leeg te lopen. Daarom is nu een taskforce opgericht om die trend tegen te gaan. René smits is voorzitter van die taskforce die de leegloop van het zeeuwse voortgezet onderwijs moet tegengaan. Een probleem waar ze zich al langer van bewust zijn  maar nu toch een kantelmoment dreigt te bereiken.

© Robbert Vancompernolle