Landschapspark Drongengoed is een vervolg op het project dat in 2013 startte, om het Drongengoedgebied op toeristisch en recreatief vlak uit te bouwen en te promoten. Vandaag ondertekenden de Provincie, gemeentebesturen en betrokken organisaties een symbolisch engagement. Uit het voorgaande project zijn al enkele resultaten gekomen, zoals bijvoorbeeld het kabouterleerpad. Het huidige project heeft nog veel meer ambitie. Het project is groter dan enkele jaren geleden, vandaag spreidt het zich over 7 gemeenten die gaan samenwerken om van het Drongengoedgebied een toeristisch en recreatief aantrekkelijke plek te maken. Vlaanderen voorziet 330 000 euro voor het drie jaar lopende project. Uiteindelijk zal gezocht worden naar hoe het project kan evolueren naar een organisatie, om de werking zo te laten verder leven. Daarbij wil Landschapspark Drongengoed aan iedereen de kans geven ideeën en projecten uit te werken.

© Janna Heyerick