De extreme hitte en de langdurige droogte zorgen voor grote problemen bij de landbouwers. De extreme hitte van vorige week mag dan wel voorbij zijn, de gevolgen voor de landbouw zijn dat helaas niet. Door de droogte en de warmte drogen de gewassen uit en wordt de oogst kleiner. Het Algemeen Boerensyndicaat roept de overheid dan ook op om maatregelen te nemen.

En ook de veeteelt kampt met grote problemen door de hitte. De koeien in de weides hebben te weinig groen en mals gras om te kauwen. Alles is verschroeid door de hitte. Bioboer Guy Depraetere uit Lierde moet nu al aan z’n wintervoorraad zitten om z’n koeien van voldoende voedsel te voorzien. En dus zal ie binnen een paar maanden extra voedsel moeten aankopen, een financiële opdoffer dus.

De landbouw vraagt dan ook structurele maatregelen van de overheid om in de toekomst te voorzien in een betere infrastructuur voor beregening en irrigatie.

© Vanessa Declercq