Het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck heeft dan toch geen schade opgelopen tijdens de restauratie in het Museum voor Schone Kunsten in Gent. Na problemen met de klimaatregeling op 19 februari zou de luchtvochtigheid gedaald zijn onder de 40%. Problematisch, volgens het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium dat de restauratie uitvoert.

Na een spoedvergadering met alle betrokken partijen, Vlaams minister-president Geert Bourgeois en minister van Cultuur Sven Gatz, blijkt dat de panelen van het Lam Gods niet beschadigd zijn. Het KIK, het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, was niet te spreken over de manier waarop het MSK omgaat met het kunstwerk. Door een te lage luchtvochtigheid na het uitvallen van de klimaatregeling noemt het KIK de bewaaromstandigheden ‘zorgwekkend voor het behoud van het Lam Gods’. Maar er blijkt nu toch geen schade te zijn aan de panelen. Er komt wel een betere klimaatbeheersing in het museum. De restauratie van het Lam Gods is begonnen in 2012 en moet klaar zijn tegen 2020, het Van Eyck-jaar in Gent

© Janna Heyerick