De Gentse binnenstad wordt op 1 januari 2020 een lage-emissiezone. Vanaf dan gelden voor het hele gebeid binnen de R40 uitstootnormen en toelatingsvoorwaarden voor voertuigen. De meest vervuilende diesel- en benzinevoertuigen mogen dit gebied dan niet meer in.

De Stad Gent voorziet wel een slooppremie voor niet-toegelaten voertuigen. De premie bedraagt 1.000 euro voor een oude dieselwagen en 750 euro voor een oude benzinewagen. Het budget van de slooppremie is vrij te besteden. 
Controleer hier of uw wagen de lage-emissiezone nog binnen mag.

"De Stad Gent is de enige Belgische stad die een dergelijke slooppremie voorziet en engageert zich om die slooppremie eenmalig te verlengen tot medio 2020. We voorzien daarenboven in een verhoogde premie van 1.125 euro (benzine) en 1.500 euro (diesel) voor mensen uit de laagste inkomenscategorie." zegt Tine Heyse, schepen van Milieu.

Naast de slooppremie, die speciaal in het leven is geroepen voor de invoering van de LEZ, voorziet de Stad Gent nog in verschillende andere subsidies om inwoners aan te moedigen om zich op een duurzame manier te verplaatsen: wie een nummerplaat inlevert, krijgt een subsidie voor het openbaar vervoer of voor een elektrische fiets, en ook de instapkost voor autodelen wordt terugbetaald.
Ook die ondersteunende maatregelen worden de komende maanden verder uitgewerkt. Meer info vind je hier.

© Robbert Vancompernolle