In Wondelgem hebben een 40-tal bewoners van de Limbastraat geprotesteerd tegen de kap van het laatste stukje groen van wat ooit natuurdomein de Wondelgemse Meersen was. De Lijn wil er een oefenterrein voor bussen aanleggen. De bewoners begrijpen niet dat een groen stadsbestuur zoiets toelaat.

"Toen wij dat kochten was dat hier echt gelijk Center Parcs bijna, ge komt uit de Bloemekesnwijk en het Rabot en dat was hier allemaal groen, en in 10 jaar tijd is dat hier allemaal verdwenen, en dat laatste stuk willen we echt heel graag houden.De Lijn heeft nog grond aan de andere kant van de spoorweg, misschien kunnen ze dat stuk grond gebruiken?" Caroline Patyn, buurtbewoner.

De Limbastraat loopt dood op het laatste stukje groen van wat ooit de Wondelgemse Meersen was. De afgelopen 10 jaar zagen de bewoners hoe het FPC en enkele bedrijven deze groenpool bijna volledig innamen. Nu moeten ook deze laatste bomen eraan geloven. De Lijn wil hier een oefentererrein voor bussen aanleggen. De bewoners begrijpen niet dat een groen stadsbestuur zoiets kan toelaten.

© Tim Steyaert