In het Geuzenhuis in Gent loopt de fototentoonstelling 'Maatschappelijke kwetsbaarheid in beeld'. Defoto's zijn van de hand van personen die door psychische problemen of druggebruik in een maatsschappelijk kwetsbare positie terechtgekomen zijn. De expo maakt deel uit van een onderzoeksproject van de HoGent.  Vanavond in het Nieuws op AVS.

© Paul Van De Velde