In het kader van de omvorming van de N49 tot autosnelweg E34 was het Agentschap voor Wegen en Verkeer van plan om het kruispunt pas in 2020 af te sluiten. Het Agentschap wil nu zo snel mogelijk met de betrokken gemeentebesturen overleggen om dit veel sneller te doen. Als dit kruispunt dicht gaat zijn de twee enige alternatieven om de N49 te kruisen de brug over de expressweg in Kaprijke, en de tunnel eronder in Balgerhoeke. De tunnel lijkt op korte termijn het beste alternatief.

© Peter Stuart