De vier federale meerderheidspartijen Open Vld, N-VA, CD&V en MR zijn tot een akkoord gekomen over hoe kraken beter kan worden aangepakt. Er is een nieuw wetsvoorstel in de maak ; de teksten worden de komende dagen gefinaliseerd. De rol van de vrederechter wordt belangrijker en de procedure zal sneller verlopen. Daarnaast zal kraken een klachtmisdrijf worden, dat strafrechtelijk beteugeld kan worden als iemand een klacht indient. Bij zo'n klacht zal de procureur een procedure kunnen starten om de krakers uit het pand te laten verwijderen. Vorige week zette een Gents gezin dat momenteel in het buitenland verblijft een noodkreet op Facebook omdat hun huis gekraakt werd.

© Colette Van Hooreweghe