Kraken wordt ten vroegste na de zomer strafbaar. De kamercommissie Justitie heeft een wetsvoorstel dat kraken strafbaar moet maken goedgekeurd, maar het voorstel raakt niet meer voor de vakantie door het parlement, omdat PS en CDH een tweede lezing gevraagd hebben. De meerderheidspartijen reageren misnoegd net zoals oppositiepartije Sp.a. Het wetsvoorstel kwam op tafel na de heisa rond roma die een huis in de Holstraat in Gent gekraakt hadden.  

© Paul Van De Velde