Vanaf nu is kraken effectief strafbaar. Gisteren heeft het voltallige parlement een wet goedgekeurd die toelaat dat de politie onmiddellijk optreedt in geval van een woningkraak.
De wet werd aangepast naar aanleiding van een kraak in Gent die heel wat stof deed oplaaien. Een gezin dat na een lange reis thuiskwam kon z’n eigen huis niet meer binnen. Nu 7 maanden later kan het zover niet meer komen want de nieuwe wet laat toe dat politiemensen de krakers onmiddellijk uitzetten.Dat komt doordat het begrip ‘ woonstschennis’ is uitgebreid. Ook het kraken van onbewoonde panden is nu verboden, mits er een klacht is van de eigenaar.

© Lucie Dezutter