De verkochte OCMW-gronden in Zeeuws-Vlaanderen

De boer en boerin die een rechtszaak aanspanden tegen het OCMW van Gent gaan in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in eerste aanleg. In 2016 verkocht het Gentse OCMW 450 ha vruchtbare landbouwgrond in een blok aan een investeringsmaatschappij in handen van Fernand Huts. Huts betaalde 17,5 miljoen euro, volgens zijn aanklagers was de grond wel 22,5 miljoen waard. Het koppel boeren verzette zich tegen de transactie omdat ze door de gebundelde verkoop niet konden bieden op kleine percelen landbouwgrond. Ze vroegen de rechtbank in eerste aanleg de ontbinding van de verkoop.  Volgens Huts en het OCMW is de grond tegen een correcte prijs verkocht. De rechter gaf ze gelijk en verklaarde de klacht van de boeren onontvankelijk.

Grondrechtenactivist Raf Verbeke

Ook zes Gentse burgers, waaronder grondrechtenactivist Raf Verbeke, treden het koppel bij in de rechtzaak als tussenkomende partij. Tijdens de eerste zitting deze morgen betwistte de verdediging de deelname van de burgers als tussenkomende partij. 

Ook verschillende boerenbewegingen, middenveldorganisaties en academici steunen de beslissing van de boeren om in beroep te gaan .Ze hekelen de verkoop van landbouwgronden in het bezit van OCMW's omdat hiermee op lange termijn de voedselautonomie verloren gaat. "Vruchtbare landbouwgrond wordt steeds schaarser en daardoor komt lokale landbouw steeds meer in het gedrang, net nu lokaal en duurzaam voedsel belangrijker wordt, klinkt het bij het Boerenforum.

Op 4 juni wordt de zaak vervolgd.

© Tim Steyaert