In de Kraenepoel in Aalter zijn 9 kooien geplaatst rond waterplanten. Het gaat om zeldzame planten die het de laatste jaren moeilijk hebben om te overleven. De kooien zorgen ervoor dat watervogels de planten niet kunnen opeten.

De Kraenepoel is een veldvijver. Tijdens de Middeleeuwen waren er zo tientallen in het heideveld van Aalter tot Brugge. De Kraenepoel is de enige die nog bestaat. Het water is er niet diep en daardoor kunnen eenden en ganzen makkelijk aan de planten die er groeien. De Vlaamse Landmaatschappij en de beheerders van de vijver hebben nu kooien geplaatst om de planten een kans te geven zich verder te ontwikkelen. Op die manier hopen ze dat de biodiversiteit van de Kaenepoel verbetert.

© Colette Van Hooreweghe